Tapadh leibh

Tapadh leibh airson an foirm seo.

Tha ur fiosrachadh a-nis air a chuir a-mach gu SQA.

Faoidaidh tu nise coimhead air an làrach-lìnn seo a’ cleachdadh na ceanglaichean suas aig taobh clì na duilleag.

M˛ran Taing / Thank You

Thank you for completing the online form. The information you have provided on our revised Gaelic Language Plan (698 KB) has been sent to SQA.