Foirm Glacadh Smuaintean

A bheil sr bheachd agad

  • Mu theisteanas a bu chir do SQA a bhith a tairgsinn?
  • Mu sheirbheis a b urrainn do SQA a thoirt seachad?

Ma tha, bruidhinn rinn.

Tha am foirm seo gad thoirt tron chiad fhiosrachadh a dhfheumas tu airson do smuain fhreanachadh.

Cuir a-steach nas urrainn dhut de mhion-chunntas (*a comharradh raon ithnteil)

Thig neach-obrach bho SQA air ais thugad ma bhios tuilleadh fiosrachaidh a dhth oirnn.

Taing airson d ine a cur do smuain a-steach.

 

 

 


 


 


 Taing airson d ine a lonadh an fhoirm seo.

Le bhith a cur an fhoirm seo a-steach, tha thu ag aontachadh ri briathran Iomradh Domhaireachd SQA.

 
 

Tell us your qualification ideas...

Can't find the right qualification for you or your business?  Perhaps you work in an emerging market which isn't supported with the right qualifications? Have you spotted a gap in one of our established qualifications?

If you have an idea to develop/improve a qualification, then let us know by sharing a few details.Scotland
England
Northern Ireland
Wales
International


Thank you for taking time to complete this form.

We will use these details to respond to your comments and provide you with the information you requested.

For more details about how SQA uses your personal information, please read our Privacy Statement.