Foirm Glacadh Smuaintean

A bheil sr bheachd agad

  • Mu theisteanas a bu chir do SQA a bhith a tairgsinn?
  • Mu sheirbheis a b urrainn do SQA a thoirt seachad?

Ma tha, bruidhinn rinn.

Tha am foirm seo gad thoirt tron chiad fhiosrachadh a dhfheumas tu airson do smuain fhreanachadh.

Cuir a-steach nas urrainn dhut de mhion-chunntas (*a comharradh raon ithnteil)

Thig neach-obrach bho SQA air ais thugad ma bhios tuilleadh fiosrachaidh a dhth oirnn.

Taing airson d ine a cur do smuain a-steach.

 

 

 


 


 


 Taing airson d ine a lonadh an fhoirm seo.

Le bhith a cur an fhoirm seo a-steach, tha thu ag aontachadh ri briathran Iomradh Domhaireachd SQA.

 
 

Tell us your qualification ideas...

Have you searched our website and can't find the right qualification for you or your business? Do you work in an emerging market which isn't yet supported with the right qualifications? Is there a gap for new provision in one of our established suite of qualifications?

If you have any ideas you would like us to look into further with regards to developing a new qualification, then please provide us with a few more details below.Scotland
England
Northern Ireland
Wales
International

Thank you for taking the time to complete this form.
By submitting this form, you agree to the terms of SQA's Privacy Statement.