Foirm beachdan, dùrachdan agus molaidhean

Cleachd am foirm gu h-ìosal gus do bheachdan no molaidhean a chuir thugainn. Chan eil e comasach dhuinn freagairt a thoirt don a h-uile teachdaireachd, ach bidh sinn a' leughadh gach beachd gus ar cuideachadh le bhith a' leasachadh ar seirbheisean dhut.

Tha am foirm seo airson adhbharan fios air ais a-mhàin. Airson gach ceist eile, cuir fios gu Sgioba Leasachadh Gnothachais & Taic Luchd-cleachdaidh SQA:

 

Post-d: mycentre@sqa.org.uk 

Fòn gu: 0303 333 0330.

Adhbhar airson fios a chuir:

Tha mi a toirt:Tapadh leat airson ùine a ghabhail gus am foirm seo a lìonadh.

Cleachdaidh sinn am fiosrachadh seo gus freagairt a thoirt do na beachdan agad agus bheir sinn dhut am fiosrachadh a dh'iarr thu.

Airson barrachd fiosrachaidh air mar a chleachdas SQA am fiosrachadh pearsanta agad, leugh ar Aithris Dìomhaireachd.

 

Trioblaid leis an fhoirm?

Cuir fòn gu SQA leis an àireamh 0345 279 1000

Is e na h-uairean obrach againn 8.30m gu 5f Diluain gu Dihaoine.

Comments, compliments and suggestions form

Please use the form below to send us your comments, ideas or suggestions. It is not possible for us to respond to all messages, but we do read all comments to help us improve our services to you.

This form is for feedback purposes only. For all other enquiries, please contact SQA's Business Development & Customer Support Team:

E-mail: mycentre@sqa.org.uk 
Telephone: 0303 333 0330.

 

Mandatory fields 

Reason for Contact: You have a:Thank you for taking time to complete this form.

We will use these details to respond to your comments and provide you with the information you requested.

For more details about how SQA uses your personal information, please read our Privacy Statement.

 

Having problems with our form?

Call SQA 0345 279 1000

Our working hours are 8.30 am to 5 pm Monday to Friday.