Foirm beachdan, dùrachdan agus molaidhean

Cleachd am foirm gu h-ìosal gus do bheachdan no molaidhean a chuir thugainn. Chan eil e comasach dhuinn freagairt a thoirt don a h-uile teachdaireachd, ach bidh sinn a’ leughadh gach beachd gus ar cuideachadh le bhith a’ leasachadh ar seirbheisean dhut.

Tha am foirm seo airson adhbharan fios air ais a-mhàin. Airson gach ceist eile, cuir fios gu Sgioba Leasachadh Gnothachais & Taic Luchd-cleachdaidh SQA:

 

Post-d: mycentre@sqa.org.uk 

Fòn gu: 0303 333 0330.

Adhbhar airson còmhradh:

Tha:Taing airson d¿ ùine a¿ lìonadh an fhoirm seo.

Le bhith a¿ cur an fhoirm seo a-steach, tha thu ag aontachadh ri briathran Iomradh Dìomhaireachd SQA.

 

Comments, compliments and suggestions form

Please use the form below to send us your comments, ideas or suggestions. It is not possible for us to respond to all messages, but we do read all comments to help us improve our services to you.

This form is for feedback purposes only. For all other enquiries, please contact SQA's Business Development & Customer Support Team:

E-mail: mycentre@sqa.org.uk 
Telephone: 0303 333 0330.

 

checkMandatory fields 

Reason for Contact: check You have a:Thank you for taking time to complete this form.

We will use these details to respond to your comments and provide you with the information you requested.

For more details about how SQA uses your personal information, please read our Privacy Statement.